1
    

გახდი თბილისი პრაიდის წევრი!

05.12.2020


“თბილისი პრაიდი” იწვევს დაინტერესებულ პირებს ორგანიზაციაში გასაწევრიანებლად


“თბილისი პრაიდს” მართავს, წევრთა საერთო კრება, გამგეობა და გამგეობის მიერ არჩეული დირექტორი და თანამშრომელთა გუნდი. 


Როგორც ორგანიზაციის წევრი, თქვენ იქნებით საერთო კრების ნაწილი, რომლის ძირითადი ფუნქციებია: 


  • ორგანიზაციის გამგეობის წევრების შერჩევა, დანიშვნა და გათავისუფლება; 

  • ორგანიზაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმების განხილვა გამგეობის მიერ შემდგომი დამტკიცების მიზნით; 

  • ორგანიზაციის წესდებაში შესატანი ცვლილებების დამტკიცება. 


ორგანიზაციის წევრობის მსურველი კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:


  • იყოს სრულწლოვანი;

  • იყოს ლგბტქი ადამიანი ან მხარდამჭერი;

  • დაინტერესებული იყოს თბილისი პრაიდის საქმიანობით და სურდეს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართვა. 


ორგანიზაციის წევრობა არის არაანაზღაურებადი,  მოხალისეობრივი პოზიცია. 


თბილისი პრაიდი არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც უპირისპირდება ჰომო/ტრანსფობიას და საჯარო შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების გამოყენების გზით იბრძვის მისი დაძლევისთვის. ორგანიზაციის მიზანია ქვეყანაში ისეთი გარემოს ფორმირების ხელშეწყობა, რომელშიც ლგბტქი ადამიანები არიან დაცულები, მიღებულები, თავისუფლები და სხვა მოქალაქეების თანასწორები


აღნიშნული მიზნების მისაღწევად, ორგანიზაცია ყოველწლიურად აორგანიზებს პრაიდის კვირეულს, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა კულტურულ, საგანმანათლებლო და პოლიტიკურ ღონისძიებებს. Პრაიდ კვირეულის გარდა, ორგანიზაცია ახორციელებს რიგ პროექტებს ლგბტქი ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის.