თბილისი პრაიდი

თბილისი პრაიდი შეუპოვარი ლგბტქ მოძრაობაა, რომელსაც სწამს თანასწორობის იდეის, დაუღალავად და თანმიმდევრულად იბრძვის ჰომო/ტრანსფობიის წინააღმდეგ, მუდმივად ისწრაფვის უსაფრთხო და ინკლუზიური სივრცეებს შექმნისა და თვითგანვითარებისაკენ.

თბილისი პრაიდის მისიაა ლგბტქ+ ადამიანებისთვის თანასწორი და თავისუფალი გარემოს შექმნა, თემის გამოწვევების პოლიტიკურ დღის წესრიგში დაყენების, თემის გაძლიერებისა და საზოგადოებრივი აზრის ცვლილების გზით.

დასახული მისიისა და მიზნების მისაღწევად თბილისი პრაიდი მთავარ ინსტურუმენტად ხილვადობის პოლიტიკას იყენებს.