ჩვენ შესახებ

თბილისი პრაიდის მისიაა ლგბტქ+ ადამიანებისთვის თანასწორი და თავისუფალი გარემოს შექმნა, თემის გამოწვევების პოლიტიკურ დღის წესრიგში დაყენების, თემის გაძლიერებისა და საზოგადოებრივი აზრის ცვლილების გზით.

Mask-group
demo-attachment-74-Group-137

ჩვენ შესახებ

Mask group

თბილისი პრაიდის მისიაა ლგბტქ+ ადამიანებისთვის თანასწორი და თავისუფალი გარემოს შექმნა, თემის გამოწვევების პოლიტიკურ დღის წესრიგში დაყენების, თემის გაძლიერებისა და საზოგადოებრივი აზრის ცვლილების გზით.

მთავარი პროექტები

მთავარი პროექტები