პრაიდი თბილისში

05.12.2020

ILGA-Europe-ის წლიური ანგარიში საქართველოში ლგბტი უფლებების შესახებ

21.02.2020

5 ყველაზე გავრცელებული მითი პრაიდების შესახებ

19.02.2020

ახალი პროექტი ულტრა-მემარჯვენე სიძულვილის ჯგუფების საქმიანობის საპასუხოდ

10.02.2020

ლგბტ+ თემის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებისთვის ფართის გადაცემაზე უარის გამო სახალხო დამცველმა დისკრიმინაცია დაადგინა

08.02.2020

ლგბტი უფლებები საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების იმპლემენტაციის ანგარიშში